Van Boetzelaerlaan 2

Persinggahan

In "de goede oude tijd" was aan de van Boetzelaerlaan 2 in Den Haag, "Persinggahan, Tehuis voor Nederlandsch-Indische Bedienden" gevestigd. De eerste functie van het tehuis was het verschaffen van onderdak. Dat kon zijn ten behoeve van een Nederlandse familie die tijdelijk geen ruimte had dat zelf te verschaffen, op eigen kosten van de baboe of djongos, in afwachting van een betrekking, of op kosten van het tehuis als er sprake was van een nood-situatie. In het tehuis was een bureau gevestigd dat kosteloos bemiddelde bij verkrijgen en aanbieden van Indonesisch personeel. Persinggahan fungeerde ook als ontmoetingscentrum, regelmatig was er zang en dans, terwijl er ook slametans werden gehouden. Het tehuis is geroemd als een uitermate succesvol initiatief dat in sociaal opzicht een grote functie voor de maatschappelijk zwakke groep huispersoneel vervulde.
bron
[Terug]