Kapitein Westerling was tot kommando opgeleid door het Engelse leger. Hij maakte in 1944 deel uit van de persoonlijke staf van Prins Bernhard. Wordt 11 september met parachute gedropt boven Medan voor de evacuatie van Nederlanders uit krijgsgevangenkampen. Zet daarna een inlichtingen-netwerk op voor het Engelse leger dat in Sumatra is geland.

Op 5 december 1946 komt het Korps Speciale Troepen aan op Sulawesi. Westerling heeft daarvan het kommando. De toestand voor de teruggekeerde Nederlandse koloniale politiek is op Sulawesi erg slecht. De Japanners hebben hun wapens overgedragen aan de Republiekijnen. De Speciale Troepen beginnen inlichtingen te verzamelen over de tegenstanders, Indonesiese nationalisten. Westerling wordt begeleidt door de Militaire Inlichtingen Dienst. (1)

Westerling krijgt de bevoegdheid om te doden naar willekeur. Westerling wordt gedekt door de officier van Justitie. De Speciale Troepen moeten met een geheime operatie van grootschalige terreur het Nederlands koloniaal gezag herstellen. Er komen vele duizenden mensen om het leven, volgens Indonesiërs rond de veertigduizend.
Op 24 december wordt de Staat Oost Indonesia opgericht, waar Celebes deel van uit maakt. Deze Staat werkt samen met Nederlandse militairen.

In juli 1947 wordt in Nederland bekend wat voor bloedbad de Speciale troepen hebben aangericht. De regering in Nederland laat een onderzoek instellen.

Op 4 maart 1947 wordt Westerling overgeplaatst naar Jakarta. De Ronde tafel Conferentie tussen het koloniale Nederland en de Republiek Indonesia van Sukarno besluit dat de macht, en de wapens, in de hele kolonie (behalve Nieuw Guinea) worden overgedragen aan de Republiek van de Verenigde Staten van Indonesia. Dat is een tussen-oplossing. De Indonesiese republiekijnen willen iets anders, zij willen een eenheids- staat, met Sukarno als president. Sukarno heeft de steun van de o.a. de USA, Engeland en de Verenigde Naties.

De Nederlandse kolonialen willen toch proberen om de federale regeringen aan de macht te brengen maar dat kan niet openlijk.

Eind oktober 1948 neemt Westerling ontslag uit de militaire dienst. Hij richt zijn eigen leger op, de APRA. APRA is een afkorting van Angkatan Perang Ratu Adil, Strijdkrachten van de Vorst van het Recht. Hij werkt samen met ex-militairen van de KNIL, overlopers van de Koninklijke Landmacht en het Korps Speciale Troepen, de Veldpolitie, bedrijfspolitie, de KRIS (een Menadonese gevechtsgroep uit Sulawesi), en de Darul Islam, een grote Moslim-organisatie. De APRA, met Westerling als "Vorst van het Recht" die de Indonesiërs recht en orde belooft, wil vechten voor de federale politiek. Westerling zegt daarmee op te komen voor het recht op zelfbeschikking van de verschillende volkeren in Indonesie. De Republiek ziet het echter als een "verdeel en heers"-politiek.

Op 27 december 1949 proclameert de Koningin de onafhankelijkheid van Indonesia. Op 5 januari 1950 stelt Westerling een ultimatum aan de regering Sukarno. Op het ultimatum wordt niet gereageerd. In de nacht van 22 op 23 januari begint de poging tot staatsgreep van Westerling. De APRA wil een zending wapens, die door het Nederlandse leger aan het Indonesiese leger wordt overgedragen, onderscheppen. Vervolgens wil Westerling de regering Sukarno gevangen nemen. Maar het Nederlandse leger en het Indonesiese leger grijpen samen in. Het komplot mislukt. De Nederlandse marine laat Westerling naar Singapore ontsnappen met een Catalina vliegboot. Van daaruit vertrekt Westerling naar Nederland. Raymond Westerling is in Nederland niet vervolgd voor de oorlogsmisdaden in Zuid-Sulawesi en de poging tot staatsgreep.

(1) Blz. 105, 109, De Zuid-Celebes affaire, W.IJzereef, 1984 De Bataafse Leeuw, ISBN 90.6707.030.0
[Terug]