Centraal Justitieel Incassobureau

Postbus 16

8900 AA Leeuwarden

 

 

transactienummer 733457863

 

 

 

 

 

's-Gravenhage, 23 december 2005

 

 

 

Geachte,

 

 

Gisteren, op 22 december 2005, ontving ik van u een transactievoorstel.

Bovenaan uw voorstel staat dat het is verzonden op 25 december 2005.

Er moet dus sprake zijn van een abuis.

Ik zal niet ingaan op abusievelijke voorstellen.

 

Gaarne verneem ik wat de reden is van het abuis.

 

 

 

Hoogachtend,

 

 

 

Willems

's-Gravenhage