Voorzitter Tweede Kamer

postbus 20018

2500 EA Den Haag

 

 

 

 

Den Haag, 19 december 2005

 

 

 

Geachte Voorzitter,

 

 

Op dinsdag 30 november 2004 bracht ik een bezoek aan de publieke tribune van de Tweede Kamer. Tijdens dat bezoek werd ik lastig gevallen door het beveiligingspersoneel. Op grond van de onjuiste mededeling dat het maken van geluidsopnamen verboden zou zijn, ben ik zelfs gearresteerd en afgevoerd naar een politieburo waar ik enkele uren gevangen heb gezeten.

Het beveiligingspersoneel verklaarde dat zij handelden in uw opdracht.

 

U begrijpt dat uw optreden aanleiding is voor het doen van aangifte wegens dwang en vrijheidsberoving. Deze aangifte is vrijwel onmiddelijk geseponeerd, zoals verwacht. Hiertegen is beroep aangetekend. De uitslag daarvan kunnen wij binnenkort tegemoet zien.

 

Uw optreden heeft mij schade toegebracht. Mijn bezoek aan de publieke tribune heeft mij veel ergernis, verloren tijd, verloren vrijheid, beledigingen, en ook geld gekost en daarvoor hou ik u verantwoordelijk.

Ik verzoek u de bijgaande rekening van mijn advocaat binnen veertien dagen te voldoen.

 

 

 

 

Hoogachtend,

 

 

F. Willems