datum: 23 mei 2005
ons kenmerk: PL1511/2005/27803 - 8


Geachte heer Willems,

Via deze weg verzoek ik u vriendelijk doch dringend op dinsdag 24 mei 2005, te 9:00 uur, te verschijnen aan het bureau van politie Jan Hendrikstraat te Den Haag. Tegen u is aangifte gedaan ter zake belediging. Derhalve zult u als verdachte gehoord worden. Na verhoor mag u het politiebureau verlaten. Ik verzoek u bij verschijning een geldig legitimatiebewijs alsmede deze brief mee te brengen.
Hopende u voldoende geïnformeerd te hebben.


met vriendelijke groeten,

de chef van Bureau Jan Hendrikstraat,
namens deze,

de hoofdagent van Politie Haaglanden,

M.R. Braat