De chef van bureau Jan Hendrikstraat
t.a.v. Hoofdagent M.R. Braat
Jan Hendrikstraat 85
's-Gravenhage


's-Gravenhage, 12 juli 2005

Geachte hoofdagent Braat,


Dank voor uw brief van 30 juni. Hierbij de antwoorden op uw vragen.

Met de website www.frankwatching.com heb ik niet veel van doen. Deze site van Frank Janssen richt zich op "nieuws en opinie over digitale trends". Het verhaal over de aangifte van de heer Kool noemen zij "Een praktijkcase rond een nieuwsstory anno 2005" en zij tonen belangstelling voor de verschillen in berichtgeving tussen de ouderwetse krant en de moderne weblogs. In een artikel onder de titel "De kranten in 2005: een laatste kans?" besteden zij aandacht aan "het bijzondere feit" dat bij de aangifte van de Heer Kool "de hele journalistieke opvolging van dit bericht op internet volledig aan de kranten voorbij lijkt te gaan."

Bij dit artikel wordt de mogelijkheid gegeven om te reageren en dat heb ik twee maal gedaan, op 14 Mei 2005, 14:52 uur waarin ik niets schrijf over de heer Kool, en op 23 Mei 2005, 23:25 uur waarin ik schrijf : "De fractievoorzitter van die zg. soc. dem. partij heeft sowieso nooit gereageerd op inhoud. Samen met de Haagsche Courant, de enig overgebleven krant in de omgeving manipuleert hij de berichtgeving richting belediging, anonieme internetters en bedreiging. En zo probeert hij te vluchten voor nieuws over politiegeweld, en het misdadig milieu-beleid.
Kool is overigens een dikke vriend van deze Haagsche Courant. Toen bekend werd dat de Haagsche Courant zou worden opgeslokt door het AD deed Kool het voorstel om geld bestemd voor inburgering te misbruiken om de krant voor de stad te behouden, en hij had ook het voorstel om alle ambtenaren een verplicht abonnement te geven... (Ik geloof dat zelfs Suharto's Golkar partij nooit zover is gegaan.
)"
Dat is alles wat ik tot nu toe met de website www.frankwatching.com te maken heb gehad.

In antwoord op uw vraag wat de reden is waarom ik dhr. Kool beledigd hebt kan ik u het volgende mededelen: De heer Kool heb ik niet beledigd.
Uw vraag waarom ik deze belediging op de website van de PvdA heb geplaatst kan ik dus niet beantwoorden.
Voor de duidelijkheid herhaal ik hier mijn eerste reactie die ik op de PvdA-website heb geschreven bij een artikel van Frans van der Steen:

--------------------------------------------------------------------------------------
PvdA medeplichtig
gepost op: donderdag 12 mei 2005 - 08:52:49

Ik ben blij met de prima reactie van Frans van der Steen. De reactie van de PvdA fractievoorzitter Kool in de HC van gisteren is verontrustend vanwege de gemakszucht, onnadenkendheid en de lafheid die ervan afdruipt.

Maar ik ben niet verbaasd. In deze, ook door de PvdA bestuurde stad, is al een tijd geleden de oorlog verklaard aan de burgerij. En nu rijdt er zelfs continu een paraat peleton ME door de stad rond op zoek naar mensen die demonstreren zonder voorafgaande toestemming.

Ii heb nog wat last van pijnlijke polsen, maar ik wil dit nog toevoegen:

Uit wetenschappelijk onderzoek is, naar verluidt, wel eens gebleken dat de meeste demonstranten tot de oppositie behoren.
Daarbij schijnt ook het wetenschappelijk buro van de PvdA de conclusie te onderschrijven dat het uitgeven van vergunningen doorgaans een taak is die machthebbers op zich hebben genomen.
Hieruit is de gevolgtrekking te maken dat het binden van demonstraties aan vergunningen - ook volgens het algemene gevoelen, met en zonder klomp - een kenmerk is van een autoritaire bestuurscultuur die zijn macht wil bestendigen door de oppositie op oneigelijke wijze de mond te snoeren.

Of, om het voor de heer Kool wat eenvoudiger te zeggen: je bent een teringfascist!

Frank Willems
--------------------------------------------------------------------------------------

Deze reactie moet in samenhang worden gelezen met de uitspraken van de heer Kool in de Haagsche Courant van 11 mei 2005 waarin de PvdA-fractievoorzitter naar aanleiding van de arrestatie van zijn collega Wijsmuller het volgende verklaart:
"Er was voor die demonstratie geen vergunning aangevraagd en hij had geen identiteitsbewijs. En de wet is voor iedereen gelijk, dus wie zijn billen brandt moet op de blaren zitten."
Ik was samen met Joris Wijsmuller en Frans van der Steen gearresteerd en voelde mij door deze opmerkingen niet alleen aangesproken maar ook in mijn belangen geschaad.
De heer Kool heeft verantwoordelijkheden als gemeenteraadslid omdat hij invloed heeft op de beoordeling van de gebeurtenissen van 10 mei en, voor mij niet onbelangrijk, ook op die van 30 november 2004 toen ik zonder enige aanleiding door de haagse politie van de publieke tribune van de tweede kamer ben gehaald en enkele uren ben opgesloten zonder dat daarvoor enige verklaring is verstrekt.

Uit de samenhang met het bericht in de Haagsche Courant van 11 mei blijkt duidelijk dat ik de heer Kool niet heb beledigd maar dat ik hem iets heb uitgelegd en heb gewaarschuwd.
De heer Kool gebruikte in de Haagsche Courant populistische bewoordingen waarin hij zich bemoeit met mijn billen, en in antwoord daarop heb ik mijn betoog samengevat in even populistische woorden waarin ik mij bemoei met zijn longen. Hoewel de tering een zwaardere aanslag op de gezondheid kan betekenen dan blaren door verbranding wellicht zijn, is dat toch niet meer dan een gradueel verschil.

Het feit dat ik de heer Kool met een ruwe opmerking aan het verstand heb geprobeerd te brengen dat er een fascistische tendens in zijn optreden waarneembaar is, is geen smaad of laster. Het feit dat ik de heer Kool in het openbaar op een stompzinnigheid heb gewezen is wellicht een belediging voor een fractievoorzitter van een collegepartij, die ook Directeur is van "Henk Kool, communicatie en advies". Dat zou kunnen maar dat is mij niet te verwijten.

Wat centraal staat in mijn bericht is dat de heer Kool heeft getracht de publieke opinie op 11 mei te bewerken ten gunste van een illegaal de-facto vergunningstelsel voor de meningsuiting.

Omdat het bij de Haagsche Courant niet mogelijk is om vrijelijk te reageren op hun artikelen heb ik een reactie geplaatst op de website van de Haagse afdeling van de PvdA.
De beheerder van de PvdA website heeft de laatste zin van mijn reactie, "Of, om het voor de heer Kool wat eenvoudiger te zeggen: je bent een teringfascist!" geschrapt en de opmaak van mijn bericht teniet gedaan. Ik heb hem daarop verzocht om het bericht dan helemaal weg te halen en heb het bericht op www.denhaag.org gezet. Op die manier had de webbeheerder zijn zin en ik ook. Overigens heb ik, evenals de heer Kool, daarna nog wel een aantal reacties op de PvdA website geplaatst.

Uw laatste vraag, waarom ik de belediging op de internetsite www.denhaag.org heb geplaatst, kan ik dus niet beantwoorden, omdat ik daar geen belediging heb geplaatst, maar ik hoop dat ik u inmiddels genoeg inzicht heb verschaft om uw werk voort te zetten.

Overigens heb ik voor u twee vragen en ik maak van deze gelegenheid gebruik om ze te stellen.
Ten eerste zou ik graag willen weten hoe lang de heer Kool op het politiebureau heeft moeten wachten voordat hij aangifte kon doen.
Ten tweede wil ik graag nadere informatie over het volgende. Politiewoordvoerder Van Rijnswou heeft in een bericht in de Haagsche Courant van 14 mei 2005 over de aangifte van de heer Kool verklaard dat de klacht van Kool zeer serieus wordt genomen en dat er steeds vaker mensen via email of op websites worden bedreigd of beledigd. Kunt u mij informeren of de uitspraken en de bedoelingen van de politiewoordvoerder in de Haagsche Courant goed zijn weergegeven?


In afwachting van uw antwoord en intussen met vriendelijke groet,Frank WillemsDeze brief staat op http://www.antenna.nl/wvi/nl/extra/brief2aanpolitie.html