datum: 16 juni 2005
ons kenmerk: PL1511/2005/27803 - 9


Geachte heer Willems,

Ik heb uw brief ontvangen en kennis genomen van de inhoud. Ik ben niet eerder in de gelegenheid geweest eerder op uw brief te reageren aangezien ik enkele weken verlof heb genoten.
U wordt, zoals in mijn eerdere brief aangegeven, verdacht van belediging van de heer Kool, fractievoorzitter van de PvdA. In uw brief stelt u voor dat u schriftelijk antwoord wil geven op de aan uw gestelde vragen. Gezien dit voorstel procedureel niet haalbaar is wil ik u alsnog aan het bureau van politie Jan Hendrikstraat te Den Haag uitnodigen waar u als verdachte gehoord zult worden. Zoals eerder aangegeven kunt u het politiebureau na verhoor verlaten. Ik wil u vragen of u op maandag 20 juni 2005, te 10:00 uur, kunt verschijnen aan het voornoemde politiebureau. Ik verzoek u bij verschijning een geldig legitimatiebewijs mee te brengen.
Hopende u voldoende geïnformeerd te hebben.


met vriendelijke groeten,

de chef van Bureau Jan Hendrikstraat,
namens deze,

de hoofdagent van Politie Haaglanden,

M.R. Braat