afdeling persvoorlichting / bureau communicatie
Hoofdbureau van de Politie Haaglanden
Burgemeester Patijnlaan
Den Haag
 
 
 
 
's-Gravenhage, 5 augustus 2005
 
 
Geachte,
 
In een correspondentie met Hoofdagent M.E. Braat ben ik naar u doorverwezen voor het antwoord op twee vragen. De correspondentie betreft een aangifte van de heer Kool, fractievoorzitter van de PvdA, tegen ondergetekende wegens smaad. 
 
Graag zou ik willen weten hoe lang de heer Kool op het politiebureau heeft moeten wachten voordat hij zijn aangifte tegen mij kon doen. Ik heb zelf ook twee maal getracht aangifte te doen, namelijk op 30 november 2004, wat uiteindelijk pas op 15 januari 2005 is geslaagd, en op 10 mei 2005, wat in het geheel niet is geslaagd. 
Ik ben benieuwd naar de wachttijd die de heer Kool heeft ondervonden. Ik heb hem gevraagd of ik bij zijn aangifte aanwezig kon zijn om deze tijd waar te nemen maar dat heeft helaas geen doorgang kunnen vinden. 
 
Ten tweede wil ik graag nadere informatie over het volgende.  Politiewoordvoerder Van Rijnswou heeft volgens een bericht in de Haagsche Courant van 14 mei 2005 over de aangifte van de heer Kool tegen mij verklaard dat de klacht van Kool zeer serieus wordt genomen en dat er steeds vaker mensen via email of op websites worden bedreigd of beledigd. Kunt u mij informeren of de uitspraken en de bedoelingen van de politiewoordvoerder in de Haagsche Courant goed zijn weergegeven?
 
 
Bij voorbaat dank voor uw antwoord. 
 
Hoogachtend,
 
 
 
F. Willems