datum: 30 juni 2005
ons kenmerk: PL1511/2005/27803 - 17


Geachte heer Willems,

Naar aanleiding van mijn eerdere schrijven stel ik u bij deze in de gelegenheid, al dan niet schriftelijk, te reageren op mijn navolgende bevindingen.

Uit het door mij ingestelde onderzoek is het gebleken dat u op de website www.frankwatching.com bekend hebt fractievoorzitter van de PvdA dhr. Kool schriftelijk beledigd te hebben met: "teringfascist". Ik verzoek u bij deze te reageren op deze bevindingen. Resumerend verzoek ik u antwoord te geven op de navolgende vragen:

- Wat is de reden waarom u dhr. Kool beledigd hebt?
- Waarom heeft u deze belediging op de internetsite van de PvdA geplaatst?
- Waarom heeft u de belediging tevens geplaatst op de internetsite www.denhaag.org?

Ik verzoek u binnen veertien dagen te reageren, na het ontvangen van dit schrijven.


met vriendelijke groeten,

de chef van Bureau Jan Hendrikstraat
namens deze,

de hoofdagent van Politie Haaglanden,

M.R. Braat