datum: 13 juli 2005
ons kenmerk: PL1511/2005/27803 - 18


Geachte heer Willems,

Ik heb uw brief, gedateerd op dinsdag 12 juli 2005, in goede orde ontvangen en verwerkt in het proces-verbaal. Het proces-verbaal heb ik gesloten en verzonden naar het Arrondissementsparket Den Haag.

Via deze weg wil ik tevens reageren op de door u aan mij gestelde vragen.
Het heeft mij niet kunnen blijken hoe lang de heer Kool op het politiebureau heeft moeten wachten voordat hij aangifte kon doen. Dit is gelegen in het feit hij aan een ander politiebureau dan bureau Jan Hendrikstraat aangifte heeft gedaan.

Om uw tweede vraag beantwoord te zien verwijs ik u bij deze naar de afdeling persvoorlichting / bureau communicatie, gevestigd aan het Hoofdbureau van de Politie Haaglanden, gelegen aan de Burgemeester Patijnlaan te Den Haag.

Hopende u voldoende geïnformeerd te hebben.


met vriendelijke groeten,

de chef van Bureau Jan Hendrikstraat
namens deze,

de hoofdagent van Politie Haaglanden,

M.R. Braat