POLITIE Haaglanden

Behandeld door    Eric Stolwijk    
Postadres    Postbus 264    
2501 CG Den Haag    
Bezoekadres Burgemeester Patijnlaan 35
2585 BG Den Haag Telefoon 070-4244940
Fax
Mobiel nr
Datum    15 augustus 2005 Onderwerp
uw brief dd 5 augustus 2005
Ons kenmerk PH/BC/ES/150805/01
Uw kenmerk
Bijlagen

Geachte heer Willems,

Dank voor uw brief dd 5 augustus 2005. In antwoord hierop het volgende.
Uit de brief blijkt dat u een correspondentie voert met een van mijn collega's van Politie Haaglanden over de aangifte van een derde, de heer Kool. Blijkbaar heeft U een geschil met de heer Kool.
Ik beperk mij in deze brief tot twee vragen en antwoorden:
1. Hoe lang heeft de heer Kool moeten wachten tot hij aangifte kon doen;
2. Heeft een woordvoerder van Politie Haaglanden gezegd dat de klacht van de heer Kool serieus wordt genomen.

Het antwoord op de eerste vraag moet ik U schuldig blijven. Het is niet redelijk te verlangen dat Politie Haaglanden hierop een antwoord heeft. Er doen dagelijks vele tientallen mensen aangifte. U kunt van ons niet verwachten dat we van al die mensen gaan bijhouden of sprake was van wachttijd en zo ja hoelang.
De wachttijd - als daarvan al sprake was - doet voor de behandeling van de aangifte ook niet ter zake. Eventuele wachttijd is afhankelijk van veel factoren, zoals het werkaanbod op de betreffende dag en de beschikbaarheid van ambtenaren die de aangifte kunnen opnemen.

Voor wat betreft uw tweede vraag. De heer Van Rijnswou is momenteel met vakantie. Ik kan bij hem dus niet navragen of zijn woorden correct zijn weergegeven. In het algemeen kan ik stellen dat Politie Haaglanden aangiftes serieus neemt. Dat mag de aangever ook van de politie verwachten. Ook kan ik bevestigen dat sprake is van een toenemend aantal bedreigingen via e-mail en/of websites. Dit laatste is recent meerdere keren in de media geconstateerd en is dus onderwerp van algemene bekendheid.

Uit Uw brief spreekt een wantrouwen jegens de wijze waarop Politie Haaglanden U heeft bejegend. Ons korps heeft professioneel en integer werken hoog in het vaandel. Bent U van mening dat we het in deze zaak anders hadden moeten doen, dan kunt u hierover een klacht indienen. Uw klacht wordt behandeld volgens de Klachtenregeling Politie Haaglanden. Deze sluit aan bij de regels in de Politiewet. Schrijf uw klacht in een brief aan de korpsbeheerder van de regio Haaglanden. Het adres is:
Korpsbeheerder Politie haaglanden,
Postbus 264,
2501 CG Den Haag.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Eric Stolwijk,
Chef Bureau Communicatie Politie Haaglanden