POLITIE Haaglanden
 
Bureau    Financiën                                                               Winterthur Verzekeringen
                Financieel Economisch Beleid                              Postbus 83000
                Schade en Verzekeringen                                     1080 AA AMSTERDAM  
                M. Roos
Postadres Postbus 264
                2501 CG Den Haag  
Bezoekadres Burgemeester Patijnlaan 35  
                      2585 BG Den Haag  
Telefoon (070) 4241917
Fax (070) 424 19 09  
Datum 1 juni 2005
Onderwerp 51-PD-KJ Schade dd 10-05-2005  
Ons kenmerk 05/0020754
Uw kenmerk Onbekend  
Bijlagen Info
 
Geachte heer/mevrouw,
 
Graag vragen wij uw aandacht voor het volgende.
Vriendelijk verzoeken wij u bijgaande nota in behandeling te nemen en onderstaande kosten bij de tegenpartij te claimen.
 
Schadespecificatie           : € 166,86
Behandelingskosten        : €   57,00
Expertisekosten               : €   66,64
Totaal te claimen bedrag : € 290,50
 
Naast het bovenstaande claimen wij wettelijke rente.
 
Eventuele betalingen kunt u overmaken op banknummer 48.15.39.859 t.n.v.  
Politie Haaglanden te Den Haag onder vermelding van ons kenmerk.
 
Bij correspondentie verzoeken wij u altijd ons kenmerk te melden.
 
 
Hoogachtend,
 
 
J.H.M. van Boxtel  
Chef Financieel Economisch Beleid