U vraagt mij wat ik vandaag op de Lutherse Burgwal aan het doen was.
lk was folders aan het uitdelen. Deze folders gaan over de luchtvervuiling op de Amsterdamse Veerkade, Lutherse Burgwal en Stille Veerkade. Dit zijn de meest vervuilde straten van Nederland. Dit is slecht voor de Volksgezondheid lk vind dit een groot probleem. lk vind dat politiek Den Haag hier niets mee doet.

u vraagt mij of ik dit alleen deed.
Nee, ik was in het gezelschap van ongeveer 10 mensen.

U vraagt mij of ik lid ben van een vereniging of een beweging.
Op deze vraag wil ik niet antwoorden.

U vraagt mij of ik vandaag deelnam aan een demonstratie.
Geen ¡dee, een demonstratie is naar mijn idee een stoet die over de rijbaan gaat onder begeleiding van de politie. En dat was dit niet.

U vraagt mij hoe laat ik in de stad was.
lk was daar om ongeveer 13:15 uur.

U vraagt mij wat er nu gebeurd is op de Luthers Burgwal vanmiddag.
lk was eigenlijk al klaar met het uitdelen van folders. Plotseling kwam er een opvallende politiebus met ongeveer 6 politiemensen aan. Een politieman die later gewond raakte aan ziin middelvinger, kwam naar ons toe en hij vroeg als eerst om een vergunning voor een demonstratie. Dit vroeg hij in het  algemeen. Toen ontstond er een discussie tussen ons en de politiecommandant of een vergunning wel nodig was. lk vroeg toen aan een andere politieagent wat de politie kwam doen. Alleen ze reageerden daar niet op. lk kreeg daar geen antwoord op. lk had een blauwe med¡cinaal mondkapje op. lk stond op een gegeven moment op een afstandje. lk zag dat een man een foto probeerde te maken van het gesprek tussen de politiecommandant en iemand uit onze groep. lk zag dat een politieagent zijn hand voor de lens van de camera hield. Dit vond ik raar en ik vroeg waarom hij dit deed. De politieagent zei dat dit niet nodig was en als er foto's gemaakt werden dan moest er eerst contact op worden genomen met de afdeling Voorlichting van de politie. lk zei toen tegen politieman dat er persvrijheid is en ook vroeg ik of er soms auteursrecht rustte op het uniform. De politiecommandant zei dat er auteursrecht op zijn gezicht rustte. De politiecommandant vroeg aan mij mijn legitimatiebewijs. lk vroeg aan hem waarom hij dat wilde weten. Hij zei toen:" Je wil het niet laten zien, dan ben je aangehouden". Toen vroeg ik aan hem of hij zich kon legitimeren en wat de reden van mijn aanhouding was. Daar kreeg ik geen antwoord op. Toen werd ik in de richting van het politiebusje geduwd. De schuifdeur van het politiebusje stond open en die deed ik dicht. lk werd toen vastgepakt en ik werd toen naar de voorkant van de auto geduwd, dwars door een buitenspiegel heen. lk werd toen tegen de voorkant van het politiebusje gezet. lemand uit onze groep vroeg aan mij of ik met hun wilde meegaan. lk werd vervolgens afgeboeid. lk moest nog even op de stoep gaan staan. lk moest wachten tot de politie klaar was met de aanhouding van raadslid Joris Wijsmuller. lk heb toen plaatsgenomen in de politiebus en de politiecommandant is naast mij gaan zitten. lk zag dat hij bloedde aan zijn hand. Toen werd ik overgebracht naar politiebureau Jan Hendrikstraat gefouilleerd en ingesloten.

U vraagt mij of ik mij strafbaar maak aan de strafbare feiten verzet bij aanhouding of vernieling.
lk ben niet aangehouden. Er is mij niet meegedeeld waarom ik aangehouden zou zijn. lk heb daar nadrukkelijk om gevraagd. Ook voor vernieling ben ik niet aangehouden.

lk maak mij niet schuldig aan enig strafbaar feit.

U vraagt mij waarom ik mijn legitimatiebewijs niet toonde, op het moment dat dat mij gevraagd werd.
 Zover ik weet heb ik geen draagplicht. lk weet wel dat ik een legitimatiebewijs moet tonen op het moment als daar een goede reden voor is.

lk voel mij ook niet strafbaar aan de vernieling van de politiebuitenspiegel.
lk weet ook niet hoe de politiecommandant aan een bloedende vinger komt.