Winterthur    
Schadeverzekering Maatschappij NV
Prinses Irenestraat 33  
1077 WV Amsterdam  
Postbus 83000
1080 AA Amsterdam
Tel. (020) 5 411 754
Fax (020) 6 428 428
Aantekenen  
 
 
ons kenmerk ZAW-3K-80.76.02.663  
Behandeld door Speciale zaken  
Doorkiesnummer (020) 5 411 942  
Datum 21 juli 2005
Betreft Schade van 10 mei 2005
            Politie Haaglanden te S Gravenhage

 
Geachte heer,
 
Graag vragen wij uw aandacht voor het volgende.
Op bovengenoemde schadedatum is er tijdens uw arrestatie schade ontstaan aan een voertuig van onze verzekerde, de politie Haaglanden. Wij achten u aansprakelijk voor de ontstane schade.
De schade bedraagt EUR. 290,50. Wij verzoeken u dit bedrag aan ons terug te betalen.
Wij sluiten een kopie bij van het expertiserapport.
Wilt u het schadebedrag overmaken op onze girorekening 28462, onder vermelding van ons kenmerk?
Wij verzoeken u bij verdere correspondentie ons kenmerk ZAW-3K-80.76.02.663 te vermelden.
 
Met vriendelijke groet,
Winterthur Schadeverzekering Maatschappij NV