Waarom verheft de vorstin van Oranje haar stem tegen Hitler

en gaat zij bij Suharto op bezoek alsof het om een staatshoofd zou gaan die het respect van Nederland en de wereld zou afdwingen?
Hare majesteit wordt niet altijd maar in het wilde weg overal naar toegezonden. Staatshoofd Juliana werd bijvoorbeeld steeds verhinderd naar de Sovjet-Unie te reizen, alhoewel daartoe herhaaldelijk uitgenodigd. Zelf zei zij tegen Sovjet-oorlogshelden en generaals, die haar op Soestdijk bezochten, hoe gaarne zij het land van haar voorouder prinses Anna Paulowna, echtgenote van koning Willem II, wilde bezoeken. Ook prins Bernhard mocht nooit naar Moskou, alhoewel hiertoe uitdrukkelijk door het Kremlin uitgenodigd in diens hoedanigheid als voorzitter van het Wereld Natuur Fonds.
Michael Gorbatsjov nodigde koningin Beatrix en prins Claus voor een staatsbezoek uit. Zij mochten niet gaan. De koningen van Belgi en Spanje zijn er al geweest. Zelfs de Britse vorstin heeft voor het eerst sedert de moord op 16 juli 1918 op de Tsarenfamilie in Jekaterinenburg een officieel bezoek aan Boris Jeltsin afgelegd. Beatrix moest tot dusverre thuis blijven. Dit om aan te geven dat Haagse bestuurders wel degelijk bepaalde keuzen maken waar de majesteit wel of niet naar toe mag. Maar aan de hand van welke ingredi nten van informatie worden besluiten genomen? Beoordeelt men in Den Haag of een land geschikt is om de rode loper uit te leggen op een linkse of een rechtse signatuur? De USSR had rechtse dissidenten en een Goelag, zoals Indonesi het eiland Buru had met linkse dissidenten. De Sovjet-Unie kende killing fields voor rechts, zoals Suharto killing fields à la Cambodja maar dan voor links organiseerde. De vestiging van linkse heilstaten kostte miljoenen doden, zoals het oprichten van fascistische heilstaten miljoenen slachtoffers hebben ge ist. Aan de hand van welke criteria mag de majesteit waar naar toe? Of volgt men blindelings Washington waarvan bekend is dat men links een kopje kleiner maken mag zelfs moet zoals Suharto deed en voor diens massamoorden al jarenlang met miljarden dollars uit de rijke helft van de wereld, inbegrepen Nederland is beloond? Misschien is de tijd gekomen dat men de bovenkamers van Haagse besluitvormers over deze zaken eens grondig laat nakijken.