Verklaring

afgelegd op 10 juni 1981 voor de rechtbank te Rotterdam ter gelegenheid van het proces van de Staat der Nederlanden tegen de bezetters van het kantoor van de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij.

Allereerst wil ik hierbij verklaren dat ik geen enkel vertrouwen heb in de hier gevolgde procedure, want het heersende recht is het recht van de heersers. Lang heb ik geaarzeld mijn verklaring over de R.S.V. bezetting op papier te zetten, maar vandaag, 9 juni, besloot ik het toch maar te doen. De aanleiding daartoe was een nieuwsbericht op de radio. Hierin werd verklaard dat de scheepvaartmaatschappij Nedlloyd, een onderneming die de Nederland-Oost-Azielijn exploiteert, geklaagd heeft bij de Nederlandse regering over de lange wachttijden voor haar schepen die havens in de Volksrepubliek China aandoen. Volgens die maatschappij loopt ook het vrachtaanbod uit dat land hard terug. Het is het zoveelste nare gevolg van de beleidslijn van de regering Van Agt. Toen zij enige tijd geleden aan het R. S. V. consern een exportvergunning afgaf voor de verkoop van nederlandse duikboten aan Taiwan, waren de gevolgen daarvan, met name de verslechtering van de diplomatieke-handels-en kulturele betrekkingen, door die regering op voorhand en tegen beter weten in gebagatelliseerd. Terwijl nu de haven van Antwerpen een enorme toename van het aantal uit de Volksrepubliek afkomstige schepen meldt, en Rotterdamse havenwerkers hun werk dreigen te verliezen door het wegblijven van Chinese schepen, blijft de regering voet bij stuk houden dat het voordeel van werkgelegenheid in de scheepsbouw wel opweegt tegen alle reeds ondervonden en nog te verwachten nadelen. Onbetrouwbaarheid aan alle kanten. Zucht naar winst en vooral onverantwoordelijkheid op alle fronten. Ziedaar het wezenskenmerk van kapitalistiese bolwerken zoals het R.S.V. consern er één is, en waarvan de nederlandse regering de waterdrager is.

In mijn verklaring zal ik het niet hebben over het onbeschrijfelijke leed dat miljoenen wordt aangedaan door aan malafide regeringen, zoals bij voorbeeld de regering van Taiwan er 66n is, of aan een groepje door zo'n regering gesteunde of gestuurde zakenlieden steeds meer wapens te leveren. Dit niet om zich te verdedigen tegen buitenlandse vijanden, maar meer en meer ter onderdrukking van het eigen uitgebuite volk. Dit is een smerige zaak waartegen we zullen blijven strijden op alle denkbare manieren. Want wij hebben een andere samenleving voor ogen waar andere normen gelden dan JE GELD OF JE LEVEN. Waar dienstweigeraars, mensen die zich niet willen laten inlijven in het doortrapte militaire systeem, maar die verantwoordelijkheid willen voor hun eigen leven en de inrichting daarvan niet in benauwde cellen worden opgesloten gedurende een zeer lange periode. Een maatschappij waarin niet alleen het militarisme wordt afgewezen, maar waarin ook de speculant geen kans meer heeft om zich aan de nood van velen te verrijken.

Nee leden van deze rechtbank, ons geweten is allerminst verdoofd. Is het u ook bekend, of is het aan de nederlandse regering bekend, dat beelden van de R.S.V.bezetting door de Chinese Staatstelevisie zijn uitgezonden? Hieruit zou kunnen worden afgeleid dat het beleid van de regering met betrekking tot de levering van duikboten aan Taiwan ernstige gevolgen zou kunnen hebben. Een uit Oost-Timor afkomstige vluchteling die uit Peking terugkeerde na een studieverblijf aldaar vertelde mij dat hij de bovenbeschreven televisieuitzending had gezien. U zult nu denken wat heeft een verhaal over de belevenissen van een vluchteling nou met deze recht-zaak te maken. Dat is evenwel kort verteld. 0ost-Timor is bezet door het Indonesische leger. Dit leger is daar gewikkeld in eon agressie-oorlog die tot heden aan meer dan 100.000 mensen het leven heeft gekost. En die talloze mensen tot vluchteling heeft gemaakt. Deze oorlog tegen het Oost-Timorese volk, en ook tegen het volk van West-Papua wordt mede mogelijk gemaakt omdat nederlandse bedrijven, daartoe gestimuleerd door regering en bankwezen, oorlogstuig leverden en nog zullen leveren waarmee o.a. de Oost-Timorezen worden uitgeroeid. Als mijn inlichtingen goed zijn word het eiland Timor op dit moment door in nederland gebouwde oorlogsschepen afgegrendeld. Nog een reden om zo'n kantoor als dat van de R.D.M. te bezetten. Het zou trouwens beter zijn als hier de grote wapenbonzen terecht zouden staan in plaats van degenen die protesten laten horen tegen wat er gaande is. Voor een misdadig wapenhandelaar is R.D.M. er goed afgekomen deze keer. Een paar papieren zijn er door de war gegooid. Onze boosheid rechtvaardigt meer dan dat.

Edelachtbare heren, het is mijn mening dat het militarisme moet worden bestreden. Het wordt bittere noodzaak dit militarisme, tweelingbroer van de staat, neef van het kapitalistiese stelsel, te bestrijden. Dit gaat samen met de strijdt tegen alle multinationale ondernemingen, tegen de nachtwakerstaat die wij opweg zijn te worden.

Leve de gevangenzittende totaalweigeraars. Ik groet vanaf deze plaats: Albert Theis, Teun van Stekelenburg, Hennie Kenkhuis, Willie Last, Laurens Klappe, Harry Zuideveld, Jan de Reu, Dick Snijders, Chris van der Sluijs, Stephan Kraan, Harry de Graaf, Robbert van der Vos, en alle andere slachtoffers van staatsrepressie

Ik wil mijn verklaring besluiten met het beschuldigen van de nederlandse regering van het met voeten treden van de rechten van de mens, want wat is regeren: dat is in het oog gehouden worden, ge-inspecteerd, bespioneerd, bestuurd, gereglementeerd, gedecreteerd, in een ruimte opgesloten worden, geindoctrineerd, vermaand, gekontroleerd, geschat, gewaardeerd, gecensureerd, gekommandeerd worden door wezens die daartoe noch de kennis, noch het vermogen bezitten. Geregeerd worden is bij elke handeling, bij elke transaktie, bij elke beweging opgemerkt, geregistreerd, gemeld, geteld, geprijsd, vergunning verleend, gemachtigd, aanbevolen, flink aangepakt, verbeterd, gehinderd, hervormd, opgevoed en verbeterd worden. Het is onder het voorwendsel van openbaar nut of algemeen belang dat gebrandschat, afgericht, uitgebuit, toegeeigend, uitgeknepen, beetgenomen, bestolen worden, en vervolgens bij de geringste weerstand, bij de eerste klacht, gestraft, beboet, door het slijk gehaald, gesard, achter zijn vodden gezeten, afgerost, ontwapend, gekneveld, gevangengezet, berecht, veroordeeld, gedeporteerd, geofferd, verdacht, verraden en tot overmaat van ramp uitgespeeld, gejonast, beledigd en onteerd worden. Ziedaar het militarisme. Ziedaar de regering, ziedaar haar recht, ziedaar haar moraal.

Hiermede, de woorden zijn reeds eerder gebruikt, eindig ik mijn verklaring.

Leve de mensen, leve het anarchisme, weg met het militarisme.

Jan Bruens
Aardenburg


[terug]