Bureau Jan Hendrikstraat
Postbus 264
2501 CG 's-Gravenhage .

PROCES-VERBAAL VAN VERHOOR GETUIGEPv nummer: PL1512/2OO4/72451 - 8


op zaterdag 15 januari 2005, te 21:13 uur werd door mij, hoofdagent van politie Haaglanden in het bureau van politie in de Jan Hendrikstraat alhier, gehoord

Nadat zij ter zake dienende was ingelicht verklaarde zij

Op dinsdag 30 november 2004 omstreeks 19:00 uur was een plenair debat gepland in de Tweede kamer. Het debat ging over de dood van de Indonesisch mensenrechten activist Munir. lk wilde genoemd debat samen met een vriend van mij, genaamd Frank Willems, bij wonen. lk zal Frank Willems in mijn verdere verklaring Frank noemen.

Frank is een freelance journalist. Hij maakt reportages over politieke onderwerpen en stedelijk nieuws.

Op dinsdag 30 november 2004 was Frank voornemens om het debat over Munir op te nemen op een cassettebandje. Hiervoor had hij een cassetterecorder meegenomen naar de Tweede kamer. Toen wij aankwamen in het gebouw van de Tweede kamer moesten wij ons legitimeren bij de receptie.
Door de beveiligingsmedewerkers van de Tweede kamer, bij de receptie, werden wij geïnstrueerd om onze jassen en tassen netjes op te bergen in de garderobe.
lk haalde mijn notieblok uit mijn tas en Frank haalde zijn cassetterecorder uit zijn tas. Hierna hebben wij ons gemeld bij de receptie. lk heb mijn notieblok en Frank zijn cassetterecorder op de balie van de receptie neergelegd. wij kregen vervolgens een groene sticker die wij zichtbaar moesten dragen. Hierna zijn wij naar de publieke tribune gegaan, gelegen op de 1everdieping. Bij het betreden van de publieke tribune lazen Frank en ik enkele regels uit het huishoudelijke reglement van de Tweede kamer cq publieke tribune.
Er stond dat er geen foto's gemaakt mochten worden vanaf de publieke tribune. Echter er stond niet vermeld dat er geen geluidsopnamen gemaakt mochten worden.
Frank en ik hebben toen plaats genomen op de publieke tribune.
Het debat was reeds aangevangen.
Frank pakte zijn cassettebandje uit en stopte deze in zijn cassetterecorder om op te kunnen nemen. Binnen een paar minuten werd Frank aangesproken door een beveiligingsmedewerker van de Tweede kamer. Zij verzocht Frank om de opname te staken.
Frank zei: "Nee, dit is toegestaan".
Hierna liep zij weg.
Enkele minuten later kwamen er 2 a 3 beveiligingsmedewerkers naar Frank toe. Een van hen sprak Frank aan. Hij zei:" Nu de opnamen staken of anders..........."
Frank zei:"Nee, dit is een openbaar debat en ik mag dit gewoon opnemen. Het wordt ook op de radio uitgezonden".
Hierna gingen de beveiligingsmedewerkers weer weg.
Even later kwam een mevrouw gekleed in een mantelpak naar ons toe.
Zij sprak ons aan. Zij bood Frank aan dat Frank bij haar op de kamer de uitzending van de radio mocht opnemen.
Frank weigerde. Frank zei:"Nee, ik wil op de tribune zien wat er gebeurt en de discussie opnemen". Hierna ging de vrouw weer weg.

Na zo'n half uur, omstreeks 2O:15 uur werd het debat beëindigd.
Voor ons op de tribune zaten 4 a 5 Indonesische mensen. Frank kende een van hen. Frank sprak hem aan. Vervolgens zag ik dat er 4 a 5 beveilėgmedewerkers naar Frank toe liepen. Eén van hen zei:"Nu meekomen". Daarbij zag ik dat deze beveiligingsmedewerker trachtte Frank bij zijn bovenarm vast te pakken. Ik ben toen tussen Frank en de beveiligmedewerker gaan staan omdat ik vond dat deze beveiligingsmedewerker zeer agressief was naar Frank toe.
Ik zag dat Frank een stapje terug deed waardoor hij niet vast gepakt kon worden.
Wij zijn vervolgens in gezelschap van de 4 a 5 Indonesische personen in de richting van de uitgang gelopen.
Net buiten de publieke tribune zag ik 6 beveiligingsmedewerkers en 4 politieagenten staan. Ik schrok hiervan. Er stond een ongelofelijke overdaad aan beveiligingsmedewerkers en politieagenten. Frank werd toen door een politieagent gesommeerd om zijn cassettebandje in te leveren. Frank weigerde. Frank deelde mede dat geluidsopnamen toegestaan waren.
Er ontstond een discussie. Een van de beveilígmedewerkers zei:" Dat staat ėn het huishoudelijk reglement dat geluidsopnamen niet zijn toegestaan". Frank en ik wezen hen op de blauwe sticker rechts naast de ingang van de publieke tribune. Hierop stond niet vermeld dat geluidsopnamen niet waren toegestaan.
Wij, Frank, ik en de beveiligingsmedewerkers hebben samen regel voor regel gelezen wat er vermeld stond op de blauwe sticker. Er stond niet op dat er geen geluidsopnamen gemaakt mochten worden.
Een van de beveiligmedewerkers zei:" Het staat wel in het huishoudelijke reglement".
Frank en ik vroegen allebei naar een exemplaar van het huishoudelijke reglement.
Die konden zij niet vinden. Er werd geantwoord:" Dat staat op internet".

Mijn inziens hebben zij helemaal geen moeite gedaan om een exemplaar van het huishoudelijk reglement te overleggen.

Wij hebben tot op heden geen inzage kunnen krijgen in het huishoudelijke reglement.
Er werd van Frank gevorderd dat hij het cassettebandje af moest geven aan een van de politieagenten. Frank weigerde. Hierna werd Frank aangehouden en werd hem de transportboeien omgedaan. Hierna werd Frank overgebracht naar het politiebureau.[] Ik heb geen bezwaar tegen het verstrekken van mijn persoons- en feitgegevens aan Bureau Slachtofferhulp.

Voorzover voor een zin of zinsnede het teken [] is geplaatst is deze alleen van toepassing indien daarin het teken "x" voorkomt.

Na voorlezing, volhard en ondertekend.

C. Dommerholt

waarvan door mij,
hoofdagent van politie
is opgemaakt, dit proces-verbaal, dat ik sloot en ondertekende
te 's-Gravenhage op zaterdag 15 januari 2005.


[terug] [huis]