Aan het Hof Den Haag
Pb 20302
2500EH Den Haag

Klacht art. 12 Sv
Willems/ O.M.
18 maart 2005

Geachte heer/ mevrouw,

Hierbij beklaag ik mij namens mijn cliënt, dhr. F. Willems, over de weigering om tot verdere vervolging over te gaan in de zaak waarvan de beslissing van het O.M. bijgesloten is.

Bij deze beslissing is het O.M. er te gemakkelijk vanuit gegaan dat de aangifte slechts betrekking had op de betrokken politieambtenaar. Hierbij is het O.M. eraan voorbijgegaan dat de aangifte tevens betrekking had op het doen plegen van deze wederrechtelijke vrijheidsberoving door de voorzitter of de beveiliging van de Tweede Kamer. Ook had het O.M. dienen te onderzoeken of er sprake was van verdenking van overtreding van art. 188 of 283 Sr. Daarbij dient het O.M. naar mijn mening voldoende aandacht te geven aan de mogelijkheid van voorwaardelijk opzet.

Ik verzoek dan ook het O.M. op te dragen alsnog tot vervolging in deze zaak over te gaan.

Hoogachtend,

Mr. M. Schuckink Kool


[terug] [huis]