Korpsbeheerder Politie Haaglanden
Postbus 264
2501 CG Den Haag

Den Haag, 13-12-2004

geachte korpsbeheerder,

Op 30 november ben ik op onduidelijke gronden aangehouden in het gebouw van de Tweede Kamer. Tijdens een schorsing werd ik gedwongen de tribune te verlaten en werd ik afgezonderd in een conferentiezaal. Als reden voor deze afzondering werd mijn privacy opgegeven. Voor de aanhouding werd geen grond opgegeven en de man die mij aanhield gaf zijn naam niet. Ik kreeg te horen dat ik die gegevens in het proces-verbaal zou kunnen nalezen.
Nadat ik door een gewapend escorte was vervoerd naar bureau Jan Hendrikstraat werd ik gefouilleerd, moest ik mijn persoonlijke bezittingen afgeven, waaronder mijn schoenen, en werd ik opgesloten in afwachting van verhoor door de recherche. Tijdens dit verhoor zou mij worden uitgelegd wat de reden van mijn vrijheidsberoving mocht zijn.
Na een uur of twee werd ik door de wachtcommandant uit gevangenschap verlost met de mededeling dat hij me namens allerlei instanties excuses mocht aanbieden. Een verklaring kon hij me echter niet geven. Op mijn herhaalde verzoek om proces-verbaal op te maken inzake vrijheidsberoving werd niet gereageerd. In plaats daarvan mag ik een klacht indienen, wat ik bij deze doe.

Mijn klacht bestaat uit het volgende:

Ik zou graag een verklaring ontvangen over de gang van zaken naast een voorstel tot genoegdoening.
Verder wil ik inzage in de rapportage die al de betrokken ambtenaren hebben opgemaakt van het gebeurde.


hoogachtend,

F. Willems


[terug] [huis]