From fwillems@antenna.nl Fri Mar 18 23:02:05 2005
To: redactie@villamedia.nl
Subject: klacht tegen voorzitter 2e kamer

Beste redactie,

Hoewel ik geen lid ben van de NVJ en mij slechts af en toe als verslaggever opstel dacht ik toch dat het nuttig zou wezen om het nederlandse verslaggevers gilde te wijzen op een klacht die is ingediend tegen oa de voorzitter van de tweede kamer naar aanleiding van mijn arrestatie aldaar vanwege het maken van geluidsopnamen van de parlementaire beraadslagingen.
(echt waar.)
Alle informatie wordt op het web gezet en is te bekijken op:

http://www.antenna.nl/wvi/nl/ic/mr/2ek/tweedekamer.html

met vriendelijke groet,

Frank Willems


[terug] [huis]