B.

c. Instructie voor TONGKOE MOHAMAD ARIFFIN.

(Vertaling uit het Maleisch.)

  1. Indien de Hollandsche oorlogschepen U mogten vatten, werp dan onmiddellijk dezen met het zegel van den Amerikaanschen consul voorzienen brief in zee , opdat hij niet valle in handen der Nederlanders.
  2. Wanneer gij in het rijk Atjeh zult zijn aangekomen, treed dan in overleg met PANGLIMA TIBANG MOHAMAD en zend mij dan spoedig te Singapore eene geschreven magtiging, want binnen een maand zal het Nederlandsch Gouvernement aan Atjeh den oorlog aandoen en ik zoude admiraal JENKINS zeer spoedig uit Hongkong kunnen ontbieden.
  3. Indien het waar mogt zijn dat er een contract bestaat, dat gesloten werd tusschen den overleden Sultan en het Nederlandsch Gouvernement, zend mij daarvan dan spoedig afschrift.
  4. Indien de Nederlandsche oorlogschepen Atjeh mogten aanvallen vóór de aankomst van admiraal JENKINS, handel dan aldus:  

______________
[Terug]