f. Tongkoe Kali Alimelikoel Adil aan Datoe Setia Aboe Hassan.

(Vertaling uit het Maleisch.)

Ik doe U thans iets weten omtrent den stand van zaken in Atjeh.
Ik ben ziek en kan mij niet begeven aan boord van het schip, om met den Regerings-Commissaris te spreken, maar ik denk dat gij over de zaak nog goed moest nadenken, want de Atjehers handelen langzaam en niet ondoordacht.
Ik hoop duizendwerf dat gij nog goeden raad kunt geven aan den Regerings-Commissaris. Ik hoop dat de Sultan van Atjeh en het Gouvernement in goede verstandhouding mogen zijn.

Geschreven den 24n Moecharam 1290 (24 Maart 1873.)

______________ 
[Terug]