Bulletin Board System De Zwarte Ster*
Messagebase Zuid-Oost Azië


Msg nr#: 341
93...Zuid-Oost Azië
Date: 06-08-91
From: Klaar
To: All
Subject: Atjeh

Acheh zal bevrijd worden, vroeger of later! Het is in feite 45 jaar geleden al bevrijd! Toen de Hollanders hun nederlaag aanvaardden in 1945, na hun oorlogsverklaring aan Acheh op 26 Maart 1873! Dit bewijst volgens het Internationaal Recht dat Acheh nog steeds een onafhankelijke soevereine staat is! Nooit verslagen in oorlog! En bij de oorlogsverklaring van Holland aan Acheh, verklaarden de USA, de UK, etc. zich officieel Neutraal! Dit bewijst, opnieuw, in het Internationale recht dat Acheh een onafhankelijke soevereine Staat is, binnen de Gemeenschap van Naties! Toen Holland zich terugtrok uit Acheh, in Maart 1942, om nooit meer terug te keren, had Acheh's status als een onafhankelijke soevereine Staat automatisch hersteld moeten worden, net zoals de onafhankelijkheid van Holland werd verzekerd en hersteld na de Duitse bezetting en terugtocht in 1945, of na de Franse bezetting en terugtocht in 1825, of na de Spaanse bezetting en terugtocht in de 16de eeuw. Per slot van rekening was Acheh in feite al een onafhankelijke soevereine Staat toen Holland zelf nog een Spaanse provincie was!

(Uit een persverklaring van het Acheh Sumatra National Liberation Front -ASNLF- van 16 juli 1990; bron: Indonesia News Service 292)

*********************************
Msg nr#: 342
93...Zuid-Oost Azie
Date: 06-08-91
From: Klaar
To: All
Subject: Atjeh

Gezamelijk memorandum aan de organisatie van Afrikaanse Eenheid

OP 27 december 1949 droegen de Hollanders officieel hun zogenaamde "soevereiniteit over het gehele Nederlands Oost Indie" over aan hun "indonesia" - een kunstmatige, verzonnen "natie"- onder Javaanse kontrole, zonder plebiciet, verkiezingen, of enig andere vorm van raadpleging van de oorspronkelijke bevolking van de ver uit elkaar liggende koloniale gebieden zoals Acheh Sumatra, de Zuid Molukken en anderen. Een vergelijkbare situatie zou zijn onstaan als Frankrijk zijn soevereiniteit over al zijn kolonies in Afrika, van Algerije en Tunesie in het noorden tot Madagaskar, Guinea, Senegal, Gabon, Kameroen, Benin in het zuiden, met Centraal Afrika, Tsjaad, Niger en Mali in het midden, had overgedragen aan slechts een land om over alle andere te regeren. In het geval van Portugal, zou het zijn alsof uit de Kaap Verdische Eilanden, Guinea Bissau, Sao Tome en Principe, Angola en Mozambique een land zou worden gekozen om over de rest te regeren. En in het geval van de Britse kolonies in Afrika, zou het zijn alsof van Ghana, Nigeria, Tanzania, Zimbabwe, Malawi en Kenia, de soevereiniteit zou worden overgedragen aan een land om de rest te koloniseren terwijl de Britten op de achtergrond aan de touwtjes trekken. Dit is de boosaardige politieke fraude, of liever misdaad, die is uitgevoerd door de Hollanders in samenwerking met de Javanen in "indonesia".
Het resultaat is dat de afzonderlijke koloniale gebieden en de afzonderlijke gekoloniseerde volken van Acheh Sumatra, de Zuid Molukken, West Papua, Celebes (Sulawesi), Borneo (Kalimantan), hun rechten op zelfbeschikking en onafhankelijkheid hebben verloren en in plaats daarvan vertrapt worden onder de laarzen van nieuw, door Holland gesponsored Javaans Indonesisch kolonialisme...

Getekend:
Dr. Tengku Hasan Muhammad di Tiro, President ASNLF en Staatshoofd;
Dr. J.A. Manusama, President van de Republiek der Zuid Molukken;
(Dit is een korte samenvattting van het memorandum van 15-5-83. Bron: INS 292)


[back]