AMSTERDAM ANDERS / DE GROENEN OUD ZUID

PERSBERICHT 3 februari 2005

Amsterdam Anders/De Groenen is blij dat het advies van de Begeleidingscommissie Monument Indië Nederland er nu eindelijk ligt. Deze commissie was een jaar geleden ingesteld op grond van het besluit van de stadsdeelraad Oud Zuid van 31 januari 2001 om de naam en functie van het voormalige Van Heutszmonument aan de Apollolaan te veranderen. Een half jaar later bracht de commissie advies uit aan het Dagelijks Bestuur van het stadsdeel.
Met dit advies is weer een belangrijk moment aangebroken in de veel bewogen geschiedenis van het al sinds zijn onthulling in 1935 zeer omstreden monument. Dit voormalige ereteken voor de 'pacificator van Atjeh', ontworpen door architect Gijsbert Friedhoff en beeldhouwer Frits van Hall, bleef ook na de Tweede Wereldoorlog een steen des aanstoots. Naar aanleiding van acties van provo's, kabouters, bewoners van Oud Zuid en Amsterdam Anders/De Groenen, een nota en een discussieavond van deze partij en een raadsadres van het Comité Herdenking Gevallenen in Nederlands-Indië, werd dit monument in 1998 op de politieke agenda van stadsdeel Oud Zuid geplaatst. Dat leidde uiteindelijk tot het besluit van 31 januari 2001. Sindsdien heet het 'Monument Indië Nederland' en is het een herinneringsmonument voor de koloniale periode 1596-1949. In tegenstelling tot wat in het Amsterdams Stadsblad van 2 februari jl. gesuggereerd werd, is het niet de bedoeling om de persoon en het optreden van Van Heutsz 'uit het geheugen te wissen'. In tegendeel, zijn rol en betekenis in de koloniale periode zullen, net als de geschiedenis van het monument, een plaats krijgen in de toelichting in woord en beeld.
Amsterdam Anders/De Groenen kan zich zeer wel vinden in het advies van de Begeleidingscommissie om door middel van deze toelichting bij het monument vragen betreffende het verleden te laten oproepen zonder dat daarbij wordt uitgegaan van één bepaalde interpretatie van dit verleden. Dat biedt de mogelijkheid om over de koloniale periode met elkaar in discussie te blijven en zodoende tot een voortdurende herinterpretatie van de geschiedenis te komen. Amsterdam Anders/De Groenen is ook blij met de aanbeveling van deze commissie om meer informatie over de geschiedenis van het monument te verspreiden teneinde de nieuwe naam en betekenis in brede kringen ingang te doen vinden. Wat betreft de locatie van de toelichting kan Amsterdam Anders/De Groenen zich ook vinden in de aanbeveling om hiervoor de achterzijde van het monument te bestemmen mits aan de voorzijde, naast de nieuwe naam en de jaartallen 1596 en 1949, een duidelijke verwijzing naar de toelichting aan de achterzijde wordt aangebracht. Tenslotte kijkt Amsterdam Anders/De Groenen met toenemend ongeduld uit naar het moment waarop het dan gerestaureerde en van een toelichting voorziene monument zal worden onthuld, gelijktijdig met de presentatie van een door de nabestaanden van Frits van Hall verzorgd boek over het werk van deze beeldhouwer.

Voor meer informatie: Paul Berendsen, tel.: 4704680 of e-mail: paul apestaart aadg.nl.


[terug]