Amsterdam, 14 maart 2003

Stand van zaken Monument IndiŽ Nederland, maart 2003

Beste Didi en Koos,

Voordat jullie eventueel door Joost Goosen van De Echo benaderd worden, wil ik jullie even laten weten hoe het woensdagavond 12 maart jl. gegaan is met de bespreking van het Plan van Aanpak Monument Indië Nederland in de commissie Financiën en Algemene Zaken van Stadsdeel Oud Zuid. Aan het begin van de vergadering kwamen eerst de 6 insprekers aan de beurt: Han van der Linden-Schadd en ik en ook Adriaan Kuyper over het Plan van Aanpak (zie de bijlagen), Leo Wernaert en Victor Thöne over het Wijkplan Stadionbuurt en Fred Gersteling van Wijkcentrum Ceintuur over de Handreiking Interactief Werken.

Pas tegen half 11 kwam de commissie toe aan bespreking van het Plan van Aanpak. Toen was de spreektijd van zowel Paul Berendsen (AA/DG) als wethouder Jan Coen Hellendoorn inmiddels op. Maar voorzitster Petra van Tiel (VVD) vond dat beiden nog gelegenheid moesten krijgen om over dit onderwerp iets te zeggen, vooral ook omdat Paul al zo vaak had aangedrongen op behandeling van dit onderwerp. En Job van Amerongen (PvdA) was zelfs bereid om zijn spreektijd aan Paul af te staan. Sympathiek. Daarentegen protesteerde Theo Keijser van Zuid/Pijpbelangen tegen het toekennen van extra spreektijd aan Paul Berendsen en Jan Coen Hellendoorn omdat het hier toch maar om een propagandastunt van AA/DG ging. Later heeft zijn fractiegenote Daphne Brekveld hiervoor haar excuses aangeboden bij Paul.

Vooral AA/DG, GroenLinks, PvdA steunden de kritiek op de trage voortgang. Onno van den Muysenberg (D66) was geschokt over een aantal dingen, o.a. over de slechte bouwkundige staat van het monument en was nog steeds tegen naamsverandering van het monument. Job van Amerongen en Rianne Wijnands (PvdA) vonden dit plan meer een Plan van Aanpak van een Plan van Aanpak omdat het nauwelijks was uitgewerkt in concrete stappen en termijnen. AA/DG, GroenLinks en PvdA steunden de wens van Han en mij om meteen te starten met instelling van de begeleidingscommissie en de wens om Rob Aspeslagh en Jeroen Overweel aan deze commissie toe te voegen. VVD en CDA konden zich wel vinden in het Plan van Aanpak en ook wel in de wensen van Han en mij.

Op aandringen van de PvdA zegde wethouder Jan Coen Hellendoorn (die aan het begin van de vergadering als reactie op het inspreekverhaal van Han zowaar een paar woordjes maleis sprak tegen zijn buurvrouw om aan te geven dat ook hij een persoonlijke relatie met Indonesië had) drie dingen toe: 1) nog voor het zomerreces met een voortgangsrapportage te komen, 2) gelijk met het restauratie-onderzoek ook de begeleidingscommissie in te stellen en 3) ging hij akkoord met het opnemen in deze commissie van degenen, die actief betrokken waren geweest bij de besluitvorming in januari 2001, alsook Rob Aspeslagh en Jeroen Overweel.

Wij gingen dus tevreden naar huis en hopelijk is het niet meer nodig om voor de zomer opnieuw een raadsadres te sturen. We wachten de uitnodiging om deel te nemen aan de begeleidingscommissie maar af.

Tot spoedig, hoop ik,

Coen

P.S. Ik mail dit verslagje ook maar naar Frank Willems voor zijn website over het voormalige Van Heutszmonument


[terug]