Aan de omwonenden van het Van Heutsz-monument

UITNODIGING
 

Wellicht herinnert u zich nog de manifestatie op zaterdag 21 februari jl. bij het al heel lang omstreden Van Heutsz-monument, waarbij Generaal Van Heutsz uit zijn graf op de Oosterbegraafplaats was gekomen om met Roel van Duijn in discussie te gaan over de bestemming van zijn monument. Of anders hebt u dit misschien wel gelezen in De Echo, de Wijkkrant Vondelpark/Concertgebouwbuurt of de Wijkkrant Zuid-West.

Bovengenoemde discussie ging vooraf aan de onthulling van een blanco "plaquette". Doel van deze manifestatie was om daarmee tot uitdrukking te brengen dat niet het Stadsdeelbestuur, maar vooral bewoners van dit stadsdeel met ideeën zouden moeten komen voor een andere bestemming voor dit monument, nu het er weer netjes bij ligt.

De fractie van Amsterdam Anders/De Groenen in Stadsdeelraad Oud-Zuid (Zuid/De Pijp) vindt dat zo langzamerhand de tijd gekomen is om de belofte uit haar verkiezingsprogramma waar te maken. Daarom heeft zij onlangs een nota (titel: 'Held of houwdegen?') gepresenteerd, waarin wordt voorgesteld om bewoners van het stadsdeel ideeën te laten aandragen voor een tekst voor een nieuwe plaquette voor het Van Heutsz-monument, waarin de betekenis van Van Heutsz en ons koloniale verleden, bezien vanuit hedendaagse opvattingen, tot uitdrukking wordt gebracht.

In dat verband nodigen wij u hierbij van harte uit voor een door Amsterdam Anders/De Groenen en buurtbewoners met medewerking van het ARAFK (Anti Racisme Anti Fascisme Komitee Amsterdam-Zuid), de Wijkopbouworganen Vondelpark/Concertgebouwbuurt en Zuid-West en het Amsterdams Lyceum georganiseerde
 

INFORMATIE-EN DISCUSSIEAVOND OVER HET VAN HEUTSZ-MONUMENT

OP DONDERDAG 29 OKTOBER 1998

IN DE AULA VAN HET AMSTERDAMS LYCEUM

VALERIUSPLEIN 15

AANVANG: 20.00 UUR

(ZAAL OPEN: 19.30 UUR)
 

Programma (onder voorbehoud):

20.00 u.: opening.

20.10 u.: video-documentaire over beeldhouwer Frits Van Hall, ingeleid door K. Borghouts.

20.45 u.: pauze (gelegenheid voor een blik op de tafel met documentatie).

21.00 u.: toelichting op de nota van Amsterdam Anders/De Groenen Zuid/De Pijp (G.Gebert).

21.15 u.: reactie hierop van wethouder P. van der Wal (Stadsdeel Zuid/De Pijp).

21.30 u.: Reza Muharam, secretaris JODI-E (Netwerk Indonesische Democratische Oppositie in Europa).

21.35 u.: Henny Zwart, auteur van het boek 'Er waren er die niet gingen'.

21.40 u.: discussie over de bestemming van het monument.

22.15 u.: sluiting.
 

De koffie staat klaar.

______________ 
[Terug]