PERSBERICHT

Betreft: Informatie- en discussieavond over het Van Heutsz-monument

Amsterdam-Oud-Zuid, 21 oktober 1998
 

Op 21 februari 1998 organiseerde de afdeling Zuid/De Pijp van Amsterdam Anders/De Groenen in het kader van haar verkiezingscampagne voor de nieuwe stadsdeelraad een manifestatie bij het Van Heutsz-monument. Daarbij ging Roel van Duijn in discussie met de daartoe uit zijn graf herrezen generaal Van Heutsz over de bestemming van het aan hem gewijde monument. Na deze discussie werd een blanco "plaquette" onthuld. Doel van deze manifestatie was om daarmee tot uitdrukking te brengen dat niet alleen het Stadsdeelbestuur, maar vooral bewoners van dit Stadsdeel met ideeën zouden moeten komen voor een andere bestemming voor dit monument. De fractie van Amsterdam Anders/De Groenen in Stadsdeelraad Oud-Zuid (Zuid/De Pijp) vindt dat zo langzamerhand de tijd gekomen is om de belofte uit haar verkiezingsprogramma waar te maken. Daarom heeft zij onlangs een nota (titel: 'Held of houwdegen?') gepresenteerd, waarin wordt voorgesteld om vooral bewoners van het Stadsdeel ideeën te laten aandragen voor een tekst voor een nieuwe plaquette voor het Van Heutsz-monument, waarin de betekenis van Van Heutsz en ons koloniale verleden, bezien vanuit hedendaagse opvattingen, tot uitdrukking wordt gebracht.
 

In dit verband nodigen wij bewoners van het Stadsdeel en andere geïnteresseerden, waaronder u, van harte uit voor een door Amsterdam Anders/De Groenen en bewoners met medewerking van het ARAFK Anti Racisme Anti Fascisme Komitee Amsterdam-Zuid), de Wijkopbouworganen Vondelpark/Concertgebouwbuurt en Zuid-West en het Amsterdams Lyceum georganiseerde
 

INFORMATIE- EN DISCUSSIEAVOND OVER HET VAN HEUTSZ-MONUMENT

OP DONDERDAG 29 OKTOBER 1998

IN DE AULA VAN HET AMSTERDAMS LYCEUM

VALERIUSPLEIN 15

AANVANG: 20.00 UUR

(ZAAL OPEN: 19.30 UUR)
 

Tijdens deze avond zal ondermeer de video-documentaire over beeldhouwer Frits van Hall vertoond worden, zal de nota van Amsterdam Anders/De Groenen worden toegelicht, zal wethouder P. van der Wal hierop reageren en zullen Reza Muharam (secretaris JODI-E) en Henny Zwart (auteur van het boek 'Er waren er die niet gingen' het woord voeren.
 

Voor nadere informatie kunt u terecht bij:

Paul Berendsen tel.: 020- 4704680

Koos Borghouts, tel.: 020 - 6625135

Ginet Gebert, tel.: 020 - 6753117

Coen Tasman, tel.: 020- 6713435

______________ 
[Terug]