Vondelpark/concertgebouwbuurt wijkkrant 4-9-97

INGEZONDEN
 
 

Hoezo, 't van Heutsz-monument opknappen?!

Blijft Nederland (cq Amsterdam-Zuid) dan fout?

 

 
 

Alsje in een encyclopedie ene Van Heutsz opzoekt, staat er (nu nog!) dat hij Nederlands-IndiŽ pacificeerde! Een absurde contradictie in terminis. Velen weten beter. Johannis Benedictus Van Heutsz was als bevelhebber van het Koninklijk Nederlands-Indisch leger verantwoordelijk voor het afslachten van tienduizenden autochtonen in de Atjehoorlog (circa 1873-1913) op het toenmalige Sumatra, nu Sumatera geheten. Omdat wij, Hollanders, vonden dat er in dat verre prachtige land veel te halen was en de plaatselijke bevolking dat niet pikte, schitterden onze 'jantjes' in geweld en sloegen ieder verzet de kop in (uh ... eraf!). In onze vaderlandse geschiedenis wordt dit beschreven als: "Van Heutsz bracht orde en rust";
Dat negeren van onze 'ware' geschiedenis komt overeen met de reactie van onze deelraadswethouder van openbare werken mevrouw Rita Weeda, tijdens de inspraakavond op 29 mei jongstleden in het Amsterdams Lyceum.
Enige verontruste buurtbewoners probeerden de wandaden van Van Heutsz ter discussie te stellen, of beter gezegd het misplaatste eerbetoon voor die moordpartijen, het Van Heutsz-monument, in onze buurt op het Olympiaplein. Mevrouw Weeda wilde daar echter niet op ingaan en benadrukte dat de avond ,alleen ging over de te besteden honderduizend gulden voor het opknappen van de steentjes, de bloemen, planten, bomen, banken enzovoort.'

Vele aanwezigen betreurden dat en begrepen uit de uitnodiging dat het uitgangspunt was, het oorspronkelijke ontwerp zo veel mogelijk in ere te herstellen, letterlijk geciteerd. Het ontbrak er nog maar net aan of er had gestaan 'in oude glorie'.
Vanuit de zaal kwamen verschillende voorstellen. Afbreken, speeltuin, skatebaan enzovoort. Maar ook, maak er een monument van voor de slachtoffers die wij hier en daar maakten! Of ter nagedachtenis van de vele dienstweigeraars die niet naar IndonesiŽ gingen, net na de Tweede Wereldoorlog, om daar opnieuw een Nederlands regime te vestigen.
(Nota bene wij hier net bevrijd van de Moffen en de IndonesiŽrs van de Jappen en dan toch maar even in naam van Hare Majesteit schepen vol soldaten naar de oost sturen om het toch nog maar eens te proberen!).

Ook mevrouw Weeda besefte dat zij vele malen gedurende de avond de naam Van Heutsz gebruikte en opperde spontaan om het dan maar het 'Van Hall-kunstwerk' te noemen, naar de architect van het geheel! Ook vroeg zij om meer maatschappelijke druk ... dus schrijf of bel de deelraad. Een volk dat nog steeds gedenkt dat zij een ander volk onderdrukte, moet zich schamen.
Geen eerbetoon voor Van Heutsz!
 

Koos Borghouts.

______________ 
[Terug]