Schriftelijke vragen van de leden Van Middelkoop (ChristenUnie), Koenders (PvdA), Weisglas (VVD), Verhagen (CDA), Hoekema (D66), Karimi (Groen Links), Van Bommel (SP) en Van den Berg (SGP) aan de Minister van Buitenlandse Zaken
(november 2001)

  1. Is het waar dat jl. zaterdagavond in Jayapoera de Papoea-leider Theys Eluay vermoord is?
  2. Moet, alle omstandigheden in rekening brengend, de mogelijkheid onder ogen worden gezien dat de Indonesische militaire autoriteiten hierin de hand zouden kunnen hebben gehad?
  3. Onderkend u het gevaar dat deze moord aanleiding kan zijn voor groeiende spanningen en gewelddadige reacties en tegenreacties tussen de Papoeabevolking en de militaire autoriteiten?
  4. Wilt u bij de Indonesische regering vragen om opheldering over de omstandigheden die hebben geleid tot de dood van Theys Eluay, om de berechting van de dader(s) en naar maatregelen gericht op het voorkomen van een wellicht dreigend bloedbad?
  5. Wilt u, mede gelet op het voornemen om de EU-ambassadeurs eerdaags een bezoek te laten brengen aan Papoea, bij uw reacties richting Djakarta ook uw EU-collega's betrekken?

Terug