petitie 14 november 2001

Vandaag, 14 november hebben circa 80 mensen uit protest tegen de moord op PDP-voorzitter Theys Eluay, gedemonstreerd voor de Indonesische ambassade in Den Haag. Bijgevoegde petitie is door een delegatie van vijf personen in de ambassade afgegeven.

Petitie aan

de President van de Republiek Indonesia, H.E. Megawati Soekarnoputri,
Ambassadeur voor Republiek Indonesia in Nederland, H.E. Abdul Irsan

Den Haag, 14 november 2001

Het Papua volk is in diepe rouw. De ondoafolo Theys Hiyo Eluay is in de nacht van 10 op 11 november in Jayapura door onbekende mannen ontvoerd, verminkt en vermoord. Alles wijst erop dat de Indonesische elite-eenheid, KOPASSUS, verantwoordelijk is voor deze brute aanslag.

Theys Hilo Eluay was de voorzitter van de Papua Presidium Raad (PDP). Het PDP streeft naar onafhankelijkheid en wil dit bereiken met vreedzame middelen, middels een politieke dialoog, met name omdat er een einde moet komen aan de vreselijke terreurdaden en mensenrechtenschendingen tegen de Papua's.

Sinds juni 1998 hebben de Papua's opgeroepen tot een rechtvaardige en democratische politieke dialoog met de centrale regering in Jakarta.

Op 26 februari 1999 heeft een groep van honderd vertegenwoordigers uit Papua een eerste ontmoeting gehad met het Indonesische staatshoofd (toendertijd interim-President B.J. Habibie) waarbij ze de wens van de Papua's voor Merdeka overgebracht hebben,

De consultaties met het staatshoofd (later President Abdurrahman Wahid) en andere functionarissen in het centrale bestuur werden voortgezet en wonnen aan legitimiteit na de verkiezing van de Papua Presidium Raad (PDP) en het Papua Panel die een duidelijk mandaat van de Papua's hadden gekregen tijdens het Tweede Papua Volkscongres in mei-juni 2000 in Jayapura.

Keer op keer heeft de Papua Presidium Raad aangeboden om te praten en zodoende een einde te maken aan de militaire terreur die vele burgerslachtoffers (doden, vermisten, martelingen, vluchtelingen) maakt. Maar in plaats dat de Indonesische autoriteiten meebouwen aan vertrouwen, blijven ze bouwen aan vergroting van het conflict. Wij hebben gevraagd om onafhankelijkheid maar krijgen autonomie; wij hebben gevraagd om een vreedzame dialoog maar krijgen steeds meer militaire troepen en militaire operaties.

Ondanks de grote militaire operaties die reeds vele slachtoffer hebben geëist in Manokwari en Wasior (sinds maart dit jaar) en meer recent (oktober) in Ilaga, heeft de Papua Presidium Raad steeds weer opgeroepen tot een democratische, politieke dialoog om een politieke oplossing te vinden en een einde te maken aan de militaire terreur die al bijna 40 jaar vele burgerslachtoffer (doden, vermisten, martelingen, vluchtelingen) maakt.

Op 20 oktober 2001 hebben de Papua Presidium Raad en het Papua Panel nog een geweld (zowel door het Indonesische leger en de politie - TNI/Polri als door de bevrijdingsbeweging - OPM/TPN) en tot hervatting van de dialoog.

Het is een stoot onder de gordel, het is verraad dat, ondanks onze constante bereidheid tot open overleg en deze recente oproep die mede-ondertekend was door PDP-voorzitter Theys Hiyo Eluay, onze voorzitter in de nacht van 10 op 11 november 2001 op brute wijze is vermoord. Alle tekenen wijzen richting KOPASSUS als verantwoordelijke voor deze laffe daad.

Met de dood van Theys wordt het volk van Papua wederom geconfronteerd met een traumatische ervaring. Deze politieke moord die ernstige politieke gevolgen kan hebben, lijkt opgezet te zijn om in Papua een toestand van verwarring en onrust te creëeren.

In solidariteit met ons volk en onze leiders tevens eisen wij het volgende:

 1. Berechting van plegers mensenrechtenschendingen

  1. De regering van president Megawati Soekarno Putri moet direct actie ondernemen en een speciale commissie in het leven roepen, zonder deelname van TNI/POLRI en bij voorkeur mét internationale participatie, die de feiten vaststelt van deze politieke moord en de schuldigen moeten voor het gerecht gebracht worden.
  2. Naast een onderzoek naar de politieke moord op Theys Eluay moeten eindelijk ook de daders van andere misdaden tegen het Papua-volk berecht worden: ondermeer de moord op Arnold Ap (april 1984), de dood van Thomas Wainggai (begin 1996), Biak Bloedbad (juli 1998), het bloedbad in Wamena (oktober 2000), de represailles in Jayapura (december 2000), de moord op Simon Alom en Willem Onde (2000), en de recente mensenrechtenschendingen in Manokwari, Wasior, en Ilaga.
  3. Er moet een einde komen aan de onschendbaarheid van de plegers van mensenrechtenschendingen in Indonesië. Alle daders dienen berecht te worden.

 2. Terugtrekking militaire troepen

  1. De Indonesische regering moet direct een einde maken aan alle militaire operaties van de Indonesische strijdkrachten in Papua en opdracht geven aan de strijdkrachten om alle extra troepen uit Papua terug te trekken.
  2. Het is de verantwoordelijkheid van de regering van president Megawati Soekarnoputri om onmiddellijk de rust in Papua te herstellen en om de veiligheidstroepen ter verantwoording te roepen voor deze ogenschijnlijke daad van staatsterrorisme begaan door leden van de veiligheidstroepen.
  3. De militairen moet een halt toegeroepen worden in hun poging om langs een onwettige manier de recentelijk verruimde vrijheden en identiteit van de Papua's te reduceren of te liquideren.

 3. Einde aan isolatie
  1. Papua moet worden opengesteld voor internationale waarnemers om de gepleegde mensenrechtenschendingen te kunnen onderzoeken.
  2. Papua mag niet langer worden geïsoleerd. Geheel Papua moet vrij toegankelijk zijn voor vertegenwoordigers van de media, mensenrechtenorganisaties, en voor toeristen.
President Megawati,

Wij dringen er bij U en Uw regering op aan dat onder Uw verantwoordelijkheid direct, op een officiële en structurele wijze, een democratische politieke democratische politieke dialoog gevoerd wordt met de mensen in Papua onder leiding van de Papua Presidium Raad (PDP).

Presidium Dewan Papua
Member and Representative for Europe

Viktor Kaisiëpo
 

cc. UN Secretary-General Koffi Annan
     UN High Commissioner for Human Rights Mrs Mary Robinson
     European Parliament Special Rapporteur on Indonesia Mensenrechtenschendingen Hanja Maij-Weggen
     Secretary-General of the Pacific Islands Forum Mr Nowel Levi
     Dutch Minister for Foreign Affairs, Mr Jozias van Aartsen

Mede ondertekend door: de deelnemers aan de demonstratie voor de Indonesische ambassade in Den Haag op 14 november 2001


Terug