Vragen van lid Marijnissen (SP) aan de minister van Buitenlandse Zaken over het gebruik van het Rode Kruis symbool bij militaire acties.
(Ingezonden 9 november 1999)

1
Hebt u kennis genomen van de inhoud van het recente radioprogramma Argos? 1)

2
Kunt u bevestigen dat bij de militaire actie ter bevrijding van de gijzelaars in Iran Jaya in 1996 gebruik gemaakt werd van een witte helicopter met het Rode Kruis symbool? Zo ja, hoe beoordeelt u het gebruik van dit symbool tijdens een militaire actie en wat heeft u ondernomen om uw opvatting hierover kenbaar te maken aan IndonesiŽ? Zo neen, hoe verklaart u dan de getuigenverklaringen omtrent deze gang van zaken en bent u bereid hiernaar alsnog een onderzoek in te stellen?

3
Kent u de getuigenverklaringen dat blanke militairen bij deze actie betrokken waren en de bevestiging van het voormalige Zuidafrikaanse huurlingenbureau Executive Outcomes dat zij hebben deelgenomen aan deze actie? Zo ja, kunt u de betrokkenheid van deze huurlingen bevestigen en hoe beoordeelt u het gebruik van deze huurlingen? Zo neen, hoe verklaart u dan bovengenoemde verklaringen? Bent u bereid hiernaar alsnog een onderzoek in te stellen?

4
Was de Nederlandse regering vooraf op de hoogte van de militaire bevrijdingsactie en de betrokkenheid van huurlingen hierin? Zo ja, heeft Nederland hiermee ingestemd en waarom? Zo neen, hoe verklaart u dan de bevestiging van de toenmalige Nederlandse
ambassadeur in Jakarta dat over alle acties uitvoerig overleg gevoerd werd tussen alle betrokken partijen?

5
Is Nederland destijds operationeel, financieel of anderszins betrokken geweest bij de inzet van huurlingen tijdens die bevrijdingsactie?1) Radio 1, vrijdag 5 november jl., 11.00-12.00 uur.
 

Antwoord

Antwoord van minister Van Aartsen (Buitenlandse Zaken).
(Ontvangen 26 november 1999)

1
Ja.

2 en 3
Mij is niet gebleken dat een witte helikopter met het Rode Kruis-symbool is gebruikt voor militaire acties, dit geldt evenmin
voor het gebruik van huurlingen. Het is niet aan de orde om de Indonesische autoriteiten te verzoeken een onderzoek in te stellen.
Ik heb geen oordeel over de getuigenverklaringen.

4
Het Internationale Comitť van het Rode Kruis concludeerde na een mislukte poging tot bemiddeling en overdracht van de gijzelaars op 8 mei 1996 dat verdere bemiddeling zinloos was.
Het Indonesische leger maakte op 9 mei bekend, besloten te hebben tot actie over te gaan.
Nederland heeft, ook in het belang van de gijzelaars, gedurende de gehele gijzeling aangedrongen op beperking tot het uiterste van gebruik van geweld. Op geen enkel moment is tijdens toenmalige, danwel latere contacten tussen Nederland en IndonesiŽ, gebleken van betrokkenheid van huurlingen.

5
Nee.


Terug