GOUVERNEMENTSBLAD

VAN

NEDERLANDS-NIEUW-GUINEA

1961 No. 70

LANDSVLAG van Nederlands-
Nienw-Guinea. Besluit h.a.m. ter
uitvoering van artikel 2 van de
,,Landsvlagordonnantie".

IN NAAM DER KONINGIN !

DE GOUVERNEUR
VAN NEDERLANDS-NIEUW-GUINEA,

Overwegende, dat ter uitvoering van artikel 2 van de Landsvlagordonnantie (Gouvernementsblad 1961 No. 68) het nodig is, het navolgende vast te stellen;
Heeft, de Raad van Diensthoofden gehoord, besloten:

Artikel l.

Het voeren van de landsvlag van Nederlands-Nieuw-Guinea gelijktijdig met de vlag van het Koninkrijk der Nederlanden geschiedt in overeenstemming met de bepalingen van dit besluit op de plaatsen en tijds tippen door de Gouverneur te bepalen.

Artikel 2.

  1. Bij het voeren van de landsvlag van Nederlands-Nieuw-Guinea bij, aan of op een gebouw gelijktijdig met de vlag van het Koninkrijk der Nederlanden is de plaats van de landsvlag, gezien van het gebouw uit, links.
  2. Wanneer de landsvlag van Nederlands-Nieuw-Guinea gelijktijdig met de vlag van het Koninkrijk der Nederlanden wordt ontplooid in een gehoorzaal of bij een bijeen komst in de open lucht, waar het woord gevoerd wordt, is de plaats van de landsvlag aan de linkerzijde van de spreker en die van de vlag van het Koninkrijk der Nederlanden aan de rechterzijde van de spreker.

Artikel 3.

Het gelijktijdig voeren van de landsvlag van Nederlands-Nieuw-Guinea en de vlag van het Koninkrijk der Nederlanden laat gegeven richtlijnen betreffende het gebruik van de oranjewimpel bij laatstgenoemde vlag onverlet.

Artikel 4.

Bij het gelijktijdig voeren van de landsvlag van Nederlands-Nieuw-Guinea en de vlag van het Koninkrijk der Nederlanden wordt laatstgenoemde vlag het eerst gehesen of ontplooid en het laatst gestreken of weggenomen.

Artikel 5.

Dit besluit houdende algemene maatregelen, dat kan worden aangehaald als ,,Vlagbesluit", treedt in werking met ingang van 1 december 1961.

Gegeven te Hollandia, de 18de november 1961.
De Gouverneur van Nederlands-Nieuw-Guinea,
PLATTEEL.

De Gouvernementssecretaris,
A. LOOSJES.

Uitgegeven de 20ste november 1961.

De Gouvernementssecretaris,
            A. LOOSJES.

(Besluit van de Gouverneur van Nederlands-Nieuw-Guinea van 18 november 1961 No, 366)


Terug