INDONESIË KLAAGT AAN

PLEITREDE

VOOR DEN LANDRAAD TE BANDOENG OP
2 DECEMBER 1930 GEHOUDEN DOOR

I r . SOEKARNO

VOOR HET ,,FONDS NASIONAL DER FEDERATIE VAN INDONESISCHE
POLITIEKE VEREENIGINGEN (P.P.P.K.I.)

1931

UITGEGEVEN DOOR
N.V. DE ARBEIDERSPERS - AMSTERDAM
 

 1. Inleiding
  Edelachtbare Heeren Rechters,
 2. Hoofdstuk I
  Imperialisme en kapitalisme.
 3. Hoofdstuk II
  Het Imperialisme in Indonesia
 4. Hoofdstuk III
  De Indonesische beweging
 5. Hoofdstuk IV
  De Partai Nasional Indonesia
 6. Hoofdstuk V
  De overtreding van artikelen 169 en 153bis.
 7. Resumé
  te lang reeds hebben wij U opgehouden
 8. Slotwoord
  Edelachtbare Heeren Rechters, aan U is thans het woord!

[terug] [Weduwe van IndiŽ]  [top]